Om denna policy

Syftet med denna policy är att förklara när, hur och varför vi behandlar information som samlas in från våra kunder och besökare på webbplatsen.

1. Ägare och datakontrollanten

Cashcow Ltd, registrerad på adressen OneOneO, Commercial Outlet Block B, The Strand, Sliema SLM 1022, Malta, är huvudsakligen ansvarig för att samla in din (webbplatsbesökarens) personuppgifter.

Ägarens kontaktmail: privacy@cashcow.media

2. Typ av data som samlas in

Vi kan samla in följande personuppgifter om dig:

Personuppgifter kan lämnas fritt av användaren eller om det gäller användningsdata, samlas automatiskt när du använder den här webbplatsen.

Om inte annat anges är alla uppgifter som begärs av denna webbplats obligatoriska och misslyckande att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna webbplats att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna ansökan specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, är användare fria att inte kommunicera dessa data utan konsekvenser för tillgängligheten eller driften av tjänsten.

Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren.

Användning av cookies – eller andra spårningsverktyg – av denna webbplats eller av ägarna till tredjeparts tjänster som används av denna webbplats tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, förutom andra ändamål som beskrivs i det här dokumentet.

Användare är ansvariga för tredjeparts personuppgifter som erhållits, publiceras eller delas genom denna ansökan och bekräftar att de har tredje parts samtycke att lämna uppgifterna till ägaren.

Kompletta uppgifter om varje typ av personuppgift som samlas in finns i de särskilda delarna av denna sekretesspolicy (avsnitt 9 – Cookies) eller genom specifika förklaringstexter som visas innan datainsamlingen.

3. Vad använder vi dina personuppgifter för när hanterar vi dina personuppgifter?

Cashcow kommer samla information när du använder våra tjänster och besöker våra webbplatser.

Personuppgifter används för att:

Vi behandlar endast dina data om:

4. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi arbetar med flera tredje parter som är ansvariga för att lagra dina personuppgifter. Vi gör det för att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänster. Dessa tredje parter som har tillgång till dina uppgifter kan innehålla:

5. Internationella överföringar

Som nämnts i avsnitt 4 arbetar vi med vissa tredjepartsleverantörer som lagrar sina uppgifter utanför Europeiska unionen (internationell överföring).

6. Direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring sker vanligtvis i form av e-post eller riktade annonser på nätet. Men du har alltid möjlighet och rätt att säga nej till direktmarknadsföring genom att använda opt-out länken som kan hittas i marknadsföringskommunikationen. Du kan också alltid kontakta oss direkt.

7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

8. Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras databearbetning av ägaren.

Användare som har rätt till bredare skyddsnormer kan utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan. I alla andra fall kan användare fråga ägaren om vilka rättigheter som gäller för dem.

I synnerhet har användarna rätt att göra följande:

Detaljer om rätten att invända mot bearbetning

När personuppgifter behandlas av allmänt intresse kan användarna, vid utövandet av en officiell myndighet som är ägaren eller med hänsyn till de legitima intressen som ägaren ägnar sig åt, kan användare motsätta sig sådan behandling genom att ge en grund som är relaterad till deras speciella situation att motivera invändningen.

Användare måste veta att, om deras personuppgifter ska behandlas för direkt marknadsföring kan de när som helst motsätta sig behandlingen utan att motivera det. Om du vill veta om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan användarna hänvisa till relevanta avsnitt i det här dokumentet.

Hur man utövar dessa rättigheter

Eventuella önskemål om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren genom kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utnyttjas gratis och kommer att adresseras av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

9. Cookies – Information som webbplatser lagrar

Nästan alla webbplatser använder idag cookies och det gör även Casino Professor. Genom att använda cookies garanterar Casino Professor att webbplatsen är användarvänlig. Vi samlar inte ens känsliga data men vi behöver fortfarande informera användningen av cookies enligt lag.

Cookies är små textfiler som skapats av webbplatser du besöker. I webbläsarens inställningar kan du hantera och ta bort cookies.

Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg för webbanalys som många är bekanta med. Vi använder Google Analytics för att övervaka hur många användare som besöker vår webbplats och vad som har varit källan till trafiken.

Mer information: https://www.google.com/policies/technologies/types/

One Signal

One Signal är ett verktyg för att skicka push-meddelanden. Meddelanden skickas endast till användare som har beställt dem och kan avlägsnas när som helst av användare.

Mer information: https://onesignal.com/privacy_policy

Hotjar

Hotjar är ett annat analysverktyg som registrerar några av användarna. Detta ger oss en bättre visuell bild hur människor använder webbplatsen och gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla en bättre användarupplevelse.

Mer information: https://www.hotjar.com/privacy

Meddelande om cookies

Cookies används också i detta. På så sätt meddelar vi inte användarna om och om igen på varje sida.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna webbplats och / eller – så tekniskt och juridiskt möjligt – att skicka meddelande till användare via någon kontaktinformation tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kolla denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar bearbetningsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska ägaren samla in nytt samtycke från användaren, om så krävs.

Malta 2018 – Uppdaterad 10.07.2019